Hướng dẫn sử dụng tính năng “Quản lý nhà cung cấp” cho các gói dịch vụ thuộc mô hình Site Cloud

Thứ sáu - 06/10/2023 09:30
Mới đây, DauThau.Net đã cho ra mắt tính năng "Quản lý nhà cung cấp" cho các gói dịch vụ thuộc mô hình Site Cloud (SaaS). Tính năng này sẽ giúp doanh nghiệp thao tác dễ dàng hơn rất nhiều trong quá trình quản lý danh sách nhà cung cấp khi tham gia đấu thầu như: gửi thư mời thầu, tham dự thầu... Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng tính năng này, hãy cùng DauThau.Net tìm hiểu ngay bài viết hôm nay!
Hướng dẫn sử dụng tính năng “Quản lý nhà cung cấp” cho các gói dịch vụ thuộc mô hình Site Cloud

Hiện tại, tính năng "Quản lý nhà cung cấp" bao gồm các chức năng sau: 

 • Thêm nhà cung cấp

 • Xóa nhà cung cấp

 • Quản lý dữ liệu nhà cung cấp đã import

 • Gửi thư mời thầu

Để sử dụng tính năng "Quản lý nhà cung cấp", Bên mời thầu cần truy cập vào trang riêng của doanh nghiệp đã được tạo khi sử dụng mô hình Site Cloud trên DauThau.Net. Ở bài viết này, DauThau.Net đã tạo một trang riêng, có domain: https://test-domain.dauthau.net/ thuộc mô hình Site Cloud để làm ví dụ minh họa các bước sử dụng, Bên mời thầu có thể tham khảo. 

1. Chức năng thêm nhà cung cấp

Chức năng thêm nhà cung cấp cho phép Bên mời thầu thêm thông tin nhà cung cấp vào Hệ thống đấu thầu riêng của doanh nghiệp. Với chức năng này Bên mời thầu có thể thực hiện 2 cách sau đây:

Cách 1: Thêm nhiều nhà cung cấp cùng một lúc

Chức năng này cho phép Bên mời thầu thêm nhiều nhà cung cấp cùng một lúc (số lượng nhà cung cấp không giới hạn). Để thực hiện Bên mời thầu làm theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Truy cập vào menu Nhà cung cấp.

truy cập vào menu nhà cung cấp
Hình 1. Truy cập vào menu Nhà cung cấp 
 • Bước 2: Chọn Tải file mẫu.

chọn tải file mẫu
Hình 2. Chọn Tải file mẫu
 • Bước 3: Điền các trường thông tin vào file mẫu, bao gồm: 

  • Số thứ tự

  • Mã số thuế

  • Số ĐKKD

  • Tên hồ sơ

  • Loại hình hồ sơ

  • Loại hình doanh nghiệp

  • Họ tên người đại diện

  • Chức vụ người đại diện

  • Địa chỉ người đại diện

  • Địa chỉ email

  • Website

  • Điện thoại

  • Fax.

thêm thông tin vào file mẫu
Hình 3. Thêm thông tin vào file mẫu

*** Lưu ý: Mã số thuế và Địa chỉ email là 2 trường thông tin bắt buộc và cần phải nhập chính xác

 • Bước 4: Để tiến hành import danh sách nhà cung cấp vào Hệ thống, Bên mời thầu chọn Thêm danh sách nhà cung cấp (xem Hình 4) → Chọn file để import → Nhấn Open (xem Hình 5)→ Sau khi import thành công, Hệ thống hiển thị popup thông báo (xem Hình 6).

thêm danh sách nhà cung cấp
Hình 4. Nhấn chọn Thêm danh sách nhà cung cấp

 

chọn file mẫu
Hình 5. Chọn file import và nhấn Open để tải file lên hệ thống

 

popup thông báo sau khi import thành công 1
Hình 6. Hệ thống hiển thị popup import file thành công

Hệ thống gửi email thông báo sau khi thêm nhà cung cấp thành công.

Cách 2: Thêm từng nhà cung cấp 

Với cách 2 Bên mời thầu sẽ thêm lần lượt thông tin từng nhà cung cấp vào hệ thống, các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Truy cập vào menu Danh bạ → Chọn Doanh nghiệp trong nước.

truy cập vào menu doanh nghiệp trong nước
Hình 7. Truy cập vào menu Doanh nghiệp trong nước
 • Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp vào ô Từ khóa → Nhấn Tìm kiếm

nhập thông tin nhà cung cấp vào ô từ khóa
Hình 8. Nhập thông tin nhà cung cấp vào ô từ khóa để tìm kiếm
 • Bước 3: Sau khi hệ thống trả kết quả, nhấn chọn vào tên nhà cung cấp (xem Hình 9) ⇒ Chọn Thêm vào danh sách nhà cung cấp (xem Hình 10)→ Hệ thống hiển thị popup thông báo nhấn OK (xem Hình 11).

nhấn vào tên nhà cung cấp
Hình 9. Nhấn vào tên nhà cung cấp 
chọn thêm nhà cung cấp vào danh sách
Hình 10. Chọn thêm nhà cung cấp vào danh sách

 

popup thông báo thêm thông tin thành công
Hình 11. Nhấn chọn OK để hoàn tất quá trình thêm nhà cung cấp

2. Xóa dữ liệu nhà cung cấp

Trường hợp Bên mời thầu muốn xóa thông tin dữ liệu nhà cung cấp trên Hệ thống đấu thầu của doanh nghiệp, có thể thực hiện theo 2 cách sau: 

 • Cách 1: Xóa trên trang quản lý dữ liệu import

Bên mời thầu truy cập vào menu Nhà cung cấp → chọn Quản lý dữ liệu import → Nhập từ khóa và tìm kiếm nhà cung cấp cần xóa -> di chuyển chuột đến mục Thao tác → Chọn icon Xóa (xem Hình 12).

chọn xóa ở mục Thao tác
Hình 12. Chọn icon Xóa ở mục Thao tác
 • Cách 2: Xóa dữ liệu nhà cung cấp trên menu Doanh nghiệp trong nước

Bên mời thầu truy cập vào menu Danh bạ → Chọn Doanh nghiệp trong nước ⇒ Nhập Từ khóa và nhấn Tìm kiếm nhà cung cấp cần xóa (xem Hình 13) ⇒ Chọn Xóa khỏi danh sách nhà cung cấp (xem Hình 14).

tìm kiếm nhà cung cấp cần xóa
Hình 13. Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp muốn xóa

 

Chọn xóa khỏi danh sách nhà cung cấp
Hình 14. Chọn Xóa khỏi danh sách nhà cung cấp

Sau khi xóa nhà cung cấp thành công, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến nhà cung cấp.

3. Chức năng quản lý dữ liệu import

Chức năng quản lý dữ liệu nhà cung cấp cho phép Bên mời thầu quản lý thông tin nhà cung cấp được import vào hệ thống. Với chức năng này Bên mời thầu có thể tìm kiếm thông tin nhà cung cấp theo: Mã số thuế, Tên doanh nghiệp, Tên người đại diện, Email. Ngoài ra có thể xóa thông tin dữ liệu nhà cung cấp đã import trước đó. 

Để sử dụng chức năng quản lý dữ liệu import, Bên mời thầu thực hiện theo các hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Truy cập vào menu Nhà cung cấp → Chọn Quản lý dữ liệu import.

chọn quản lý dữ liệu import
Hình 15. Truy cập vào menu Quản lý dữ liệu import
 • Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp theo dạng bảng với các trường thông tin như: 

  • Mã số thuế/Số ĐKKD

  • Tên hồ sơ

  • Loại hình hồ sơ

  • Loại hình doanh nghiệp

  • Họ tên người đại diện

  • Chức vụ người đại diện

  • Địa chỉ người đại diện

  • Email

  • Website

  • Điện thoại

  • Fax

  • Trạng thái

danh sách nhà cung cấp hiển thị dưới dạng bảng
Hình 16. Danh sách nhà cung cấp được hiển thị dưới dạng bảng
 • Bước 3: Để tìm kiếm nhà cung cấp, Bên mời thầu nhập Mã số thuế/ Email/ Tên doanh nghiệp/Tên người đại diện vào ô Từ khóa → nhấn Tìm kiếm

nhập từ khóa và nhấn tìm kiếm
Hình 17. Nhập thông tin vào ô Từ khóa rồi nhấn Tìm kiếm

4. Chức năng gửi thư mời thầu cho nhà cung cấp

Chức năng “Gửi thư mời thầu cho nhà cung cấp” cho phép Bên mời thầu gửi thư mời thầu cho các nhà cung cấp có trong danh sách nhà thầu mà doanh nghiệp đã tải lên trước đó. Để sử dụng chức năng này, Bên mời thầu thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào menu Bên mời thầu → Chọn menu Đăng tải/ Quản lý tin mời thầu.

chọn menu quản lý đăng tin mời thầu
Hình 18. Chọn menu Đăng tải/Quản lý tin mời thầu
 • Bước 2: Chọn chức năng Gửi thư mời thầu.

chọn chức năng gửi thư mời thầu
Hình 19. Chọn chức năng Gửi thư mời thầu
 • Bước 3: Chọn tab Mời nhà cung cấp.

chọn tab mời thầu nhà cung cấo
Hình 20. Chọn tab Mời thầu nhà cung cấp
 • Bước 4: Tiến hành gửi thư mời thầu nhà cung cấp

+) Trường hợp gửi thư mời thầu đến nhà cung cấp cụ thể: Bên mời thầu tích chọn vào ô trống → Tích chọn xác nhận “Tôi không phải là người máy” → Chọn Gửi thư mời thầu.

gửi cho tất cả các nhà cung cấp
Hình 21. Gửi thư mời thầu đến nhà cung cấp mình muốn

+) Trường hợp gửi cho tất cả các nhà cung cấp: Bên mời thầu tích chọn xác nhận “Tôi không phải là người máy” → Chọn Gửi thư mời thầu cho tất cả nhà cung cấp → Hệ thống hiển thị popup thông báo → Nhấn OK.

chọn nhà cung cấp muốn gửi thư mời thầu
Hình 22. Gửi thư mời thầu cho tất cả nhà cung cấp
nhấn OK
Hình 23. Nhấn chọn OK để gửi thư mời thầu cho tất cả nhà cung cấp trên hệ thống

Sau khi gửi thư mời thầu thành công, Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho nhà cung cấp (Hình 24).

email thông báo gửi thư mời thầu thành công cho nhà cung cấp
Hình 24. Email thông báo gửi thư mời thầu thành công cho nhà cung cấp

Trên đây là các bước hướng dẫn sử dụng tính năng "Quản lý nhà cung cấp" cho các gói dịch vụ thuộc mô hình Site Cloud của DauThau.Net. Mong rằng quý doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng của tính năng mới này. 

Trong quá trình sử dụng nếu có thắc mắc cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với DauThau.Net: 

Tác giả: Linh Hồ Thị

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây