Tuyên bố bản quyền

Tài liệu này cung cấp cho bạn (người truy cập và sử dụng website/ phần mềm) thông tin và chính sách chi tiết liên quan đến bản quyền dữ liệu được khai thác trên website/ phần mềm này.
Danh mục
Điều 1: Thu thập dữ liệu thầu
Điều 2: Bản quyền dữ liệu & giấy phép sử dụng
Điều 3: Không đảm bảo về nội dung
Điều 4: Tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu

Điều 1: Dữ liệu thầu

Mạng đấu thầu dành cho tư nhân là một hệ thống hiện đại bao gồm nhiều thành phần hoạt động tại địa chỉ DauThau.Net. Hệ thống này liên thông với phần mềm săn thông tin thầu ở lĩnh vực mua sắm công (DauThau.info). Do đó, nguồn dữ liệu về doanh nghiệp và thông tin thầu từ mạng đấu thầu quốc gia được cung cấp bởi phần mềm săn thông tin thầu DauThau.info. Các dữ liệu còn lại được sinh ra từ các giao dịch của các nhà thầu và bên mời thầu/ chủ đầu tư thông qua các hoạt động trên Mạng đấu thầu dành cho tư nhân.

Trở lại danh mục

Điều 2: Bản quyền dữ liệu & giấy phép sử dụng

Các dữ liệu của DauThau.Net (bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như: thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chọn nhà thầu, thông báo mời sơ tuyển... ) được các đơn vị liên quan cấp theo theo các giấy phép khác nhau.

Với giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi rõ tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu.

Nếu dữ liệu thầu được cung cấp bản quyền theo giấy phép công khai, người sử dụng được quyền tiếp cận, khai thác (sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng trực tiếp hoặc sử dụng vào sản phẩm phi thương mại và thương mại của mình)

Nếu dữ liệu thầu được cung cấp bản quyền theo giấy phép không công khai, người sử dụng chỉ được quyền tiếp cận, khai thác (sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng trực tiếp hoặc sử dụng vào sản phẩm phi thương mại và thương mại của mình) nếu đã trả phí.
 
Bản quyền các dữ liệu khác (tin, bài, tài liệu và hình ảnh) được ghi rõ nguồn gốc và giấy phép cấp riêng cho từng loại.

Trở lại danh mục

Điều 3: Không đảm bảo về nội dung

Toàn bộ dữ liệu thầu (bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như: thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả chọn nhà thầu, thông báo mời sơ tuyển...) do bên mời thầu tạo ra. Hệ thống mạng đấu thầu tư nhân không tạo ra các dữ liệu này và do đó chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về chúng.

Trở lại danh mục

Điều 4: Tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu

Vì sử dụng công nghệ máy 100%, chúng tôi đảm bảo dữ liệu thầu không bị chuyên viên của Mạng đấu thầu dành cho tư nhân (DauThau.Net) can thiệp chỉnh sửa. Tuy nhiên, dù nỗ lực nhưng chúng tôi không thể đảm bảo 100% việc dữ liệu không bị lỗi trong quá trình tổng hợp, bị tấn công và chỉnh sửa.

Trở lại danh mục

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây