Cam kết dịch vụ & Trách nhiệm của các bên

Cam kết dịch vụ này là thỏa thuận hợp đồng điện tử giữa Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu với người sử dụng các gói dịch vụ VIP và là căn cứ để đảo bảo quyền lợi người sử dụng.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật


Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của DauThau.Net, sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net qua địa chỉ email [email protected], DauThau.Net sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net. Sàn giao dịch thương mại điện tử DauThau.Net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT DauThau.Net


Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP trên trang chủ website.

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 38 Nghị định 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.

Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
 • Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.
Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
 • Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
 • Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;
 • Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.
Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Quyền và trách nhiệm của thành viên nói chung trên website DauThau.Net


Khi đăng ký trở thành Thành viên của DauThau.Net và được DauThau.Net chấp thuận, Thành viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của DauThau.Net. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng ưu đãi của mình trong hệ thống DauThau.Net.

Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do DauThau.Net hay các đối tác thứ ba cung cấp trên DauThau.Net. Các chính sách ưu đãi này sẽ được DauThau.Net giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên DauThau.Net hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

Thành viên có quyền giới thiệu các chương trình khuyến mại trên trang website với đầy đủ các thông tin sau: tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thành viên, mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại; nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ. DauThau.Net Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho DauThau.Net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho DauThau.Net.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho DauThau.Net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý

Quyền và trách nhiệm của Nhà thầu trên website DauThau.Net


Có quyền đóng góp ý kiến bằng thư, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net trong quá trình hoạt động.

Có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin mời thầu đăng tải trên DauThau.Net.

Nhà Thầu phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin đăng tải khi tiến hành giao dịch trên DauThau.Net được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương II của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

Nhà Thầu phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

Nhà Thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Nhà Thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Nhà Thầu và Bên Mời Thầu.

Nhà Thầu có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Mời Thầu nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà Thầu.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của Bên mời thầu trên website DauThau.Net


Có quyền được đăng tải thông tin mời thầu trên DauThau.Net, sau khi đăng ký trở thành Bên Mời Thầu và được DauThau.Net đồng ý.

Có quyền đóng góp ý kiến bằng thư, email hoặc gọi điện cho Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net trong quá trình hoạt động.

Có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin mời thầu đăng tải trên DauThau.Net.

Bên Mời Thầu phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin đăng tải khi tiến hành giao dịch trên DauThau.Net được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương II của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;

Bên Mời Thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

Bên Mời Thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT DauThau.Net trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Bên Mời Thầu và Nhà Thầu.

Bên Mời Thầu có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà Thầu nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Bên Mời Thầu.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Điều khoản áp dụng


Nội dung trên này có hiệu lực áp dụng từ ngày 12/2020, ngay khi được đăng tải trên website www.dauthau.net cho mọi thành viên, cá nhân và tổ chức tham gia.

DauThau.Net có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế này để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của sàn giao dịch TMĐT. Khi đó, BQT sẽ thông báo công khai nội dung thay đổi trên website. Quy chế sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày, kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải.

Các thành viên tham gia giao dịch trên website TMĐT DauThau.Net có trách nhiệm tuân theo các nội dung của Quy chế hiện hành.

DauThau.Net không có trách nhiệm với các giao dịch trực tiếp giữa người mua và người bán. Trên thực tế, khi người mua và người bán kết nối với nhau qua DauThau.Net, mọi hoạt động liên hệ, trao đổi, giao dịch sau đó không cần thực hiện trên sàn. Hay nói cách khác, DauThau.Net có nhiệm vụ chính là kết nối người mua với người bán chứ không phải là nơi để người mua và người bán trực tiếp giao dịch với nhau.

Thông tin liên hệ

Mọi thành viên khi sử dụng DauThau.Net giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT DauThau.Net:

 • Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://dauthau.net
 • Công ty/Tổ chức: Công ty cổ phần Hệ sinh thái Đấu Thầu (HSTDT.,JSC)
 • Người đại diện: Giám đốc Phạm Đức Tiến
 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 6, toà nhà hỗn hợp Sông Đà, Số 131 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • Tel: 0904.634.288 hoặc 024.8888.4288          Email: contact@dauthau.asia
Số chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0110063972 Ngày cấp: 18/07/2022 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây