Giới thiệu các tính năng của DauThau.Net

Ra đời từ giai đoạn 2 của dự án Hệ sinh thái Đấu Thầu, giai đoạn 1 là DauThau.info (phát triển từ năm 2018 đến nay), DauThau.Net hiện đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp là các nhà thầu và bên mời thầu mua sắm công đăng ký tham gia vì nhiều tính năng vượt trội. Vậy đó là những tính năng gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

I. Các gói phần mềm của DauThau.Net

Hiện tại DauThau.net đang cung cấp các gói phần mềm sau đây:

1. Với mô hình Public Cloud (SaaS) - Tài khoản trên sàn DauThau.Net có 4 gói dịch vụ:

 • A-BASIC - Gói cơ bản
 • A-PRO1 - Bán hồ sơ mời thầu
 • A-PRO2: Đấu thầu trực tuyến
 • A-VIP - Mời thầu công khai

2. Với mô hình Site Cloud (SaaS) - Phần mềm với địa chỉ truy cập riêng có 3 gói dịch vụ:

 • SITE-BASIC
 • SITE-VIP
 • SITE-PRO
3. Với dịch vụ nhận thông tin thầu tư nhân có 4 gói dịch vụ:
 • B-VIEWEB - Tra cứu thông tin thầu
 • B-PRO1 - Gói 100 email "Săn" thông tin thầu
 • B-PRO2 - Gói 200 email "Săn" thông tin thầu
 • B-VIP - "Săn" thông tin thầu không giới hạn

4. Với dịch vụ xác thực & duy trì hồ sơ trên mạng đấu thầu dành cho tư nhân, có 4 loại hình hồ sơ:

 • Cá nhân/chuyên gia
 • Doanh nghiệp nước ngoài
 • Doanh nghiệp Việt Nam
 • Hộ kinh doanh cá thể, tổ đội/nhóm
 

II. Tính năng của DauThau.Net

DauThau.Net là hệ thống phần mềm hoạt động trên nền tảng web với nền tảng mã nguồn mở, quy trình đấu thầu được thực hiện theo tiêu chuẩn đấu thầu mở quốc tế. Với hệ thống tìm kiếm và kết nối thông minh, DauThau.Net sẽ là công cụ tối ưu dành cho Bên mời thầu/ Chủ đầu tư và Nhà thầu tư nhân, giúp các doanh nghiệp này tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nguồn lực, giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm được dự án, giúp người mua dễ dàng tìm được nhà cung ứng như ý thay vì phải kết nối và tìm kiếm thủ công như hiện nay.

DauThau net

Các tính năng chính của hệ thống bao gồm:

1. Quản lý hồ sơ doanh nghiệp

Tính năng Quản lý hồ sơ doanh nghiệp sẽ giúp cho nhà thầu/ bên mời thầu dễ dàng thao tác trên hệ thống về hồ sơ của doanh nghiệp mình. Tính năng này cho phép doanh nghiệp (nhà thầu/bên mời thầu):

 • (1) Tiến hành Thêm/Sửa/Xóa hồ sơ doanh nghiệp

 • (2) Tạo mới hồ sơ doanh nghiệp với 05 loại hình mà DauThau.Net hiện đang hỗ trợ: Doanh nghiệp trong nước, Doanh nghiệp nước ngoài, Hộ kinh doanh cá thể, Tổ đội/nhóm, Cá nhân/Chuyên gia

 • (4) Phân quyền quản lý hồ sơ doanh nghiệp cho các thành viên khác (áp dụng cho cả thông báo mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự án):

  • Thêm/Sửa/Xóa thành viên

  • Các quyền cho phép: quyền sở hữu, quyền chỉnh sửa, quyền sử dụng hồ sơ

 • (6) Xem danh sách doanh nghiệp

loại hình hồ sơ
Hình minh họa: Các loại hình hồ sơ doanh nghiệp trên DauThau.Net

 

2. Quản lý dự án

Tính năng Quản lý dự án dành cho bên mời thầu, hỗ trợ cho bên mời thầu có thể: 

 • (1) Tiến hành Thêm/Sửa/Xóa dự án

 • (2) Quản lý thông tin chi tiết của dự án, bao gồm: Mã dự án/ Tên dự án, Tổng mức đầu tư, Tên chủ đầu tư, Nguồn vốn, Thời gian thực hiện dự án, Địa điểm, Mô tả dự án, File đính kèm

quản lý dự án
Hình minh họa: Tính năng Thêm dự án trên DauThau.Net

Click xem hướng dẫn Đăng tải dự án trên DauThau.Net

 

3. Quản lý kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là những thông tin về toàn bộ dự án, dự toán mua sắm, đưa ra những thông tin, yêu cầu và điều kiện về nhà thầu định lựa chọn. 

Với tính năng Quản lý Kế hoạch, bên mời thầu được phép thao tác các tính năng:

 • (1) Thêm/Sửa/Xóa KHLCNT

 • (2) Quản lý thông tin chi tiết của KHLCNT bao gồm: Mã kế hoạch, Dự án, Tên KHLCNT, Ngày phê duyệt, Quyết định, File đính kèm, Danh sách các gói thầu trực thuộc

 • (3) Thêm gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Tên gói thầu, Giá gói thầu, Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu, Nguồn vốn, Hình thức, Phương thức lựa chọn nhà thầu, Loại hợp đồng, Tiến độ/Thời gian thực hiện

Quản lý kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hình minh họa: Tính năng Thêm kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên DauThau.Net

Click xem hướng dẫn Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên DauThau.Net

 

4. Đăng tải thông báo mời thầu/ chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời thầu (TBMT) là một trong những nội dung quan trọng, là điều kiện để hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) của dự án được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư. Với tính năng Đăng tải TBMT, hệ thống DauThau.Net hỗ trợ bên mời thầu:

 • (1) Thêm/Sửa/Xóa TBMT

 • (2) Quản lý thông tin chi tiết về TBMT, bao gồm: Mã TBMT, KHLCNT, Dự án, Bên mời thầu, Tên gói thầu, Địa điểm thực hiện, Thời điểm đóng/mở thầu, Dự toán gói thầu, File dự toán, Đảm bảo dự thầu, Mô tả chi tiết, File đính kèm HSMT, Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu,... và một số thông tin quan trọng khác như: Nguồn vốn, Hình thức đấu thầu, Phương thức lựa chọn nhà thầu, Loại hợp đồng, Tiến độ/Thời gian thực hiện, Hình thức dự thầu, Có hồ sơ mời thầu hay không,...

 • (3) Xem thông tin trước khi mời thầu

 • (4) Hiển thị TBMT chi tiết cho nhà thầu xem xét và làm rõ (nếu có)

 • (5) Trả lời làm rõ thông báo mời thầu 

 • (6) Gửi email mời nhà thầu tham gia khi có gói thầu được đăng tải (có thể gửi thủ công cho từng nhà thầu hoặc import danh sách nhà thầu để gửi hàng loạt)

đăng thông báo mời thầu
Hình minh họa: Tính năng Đăng tải thông báo mời thầu trên DauThau.Net

Click xem hướng dẫn Đăng tải thông báo mời thầu trên DauThau.Net

 

5. Đấu thầu trực tuyến

Đấu thầu trực tuyến là tính năng chưa từng có trên thị trường (ngoài Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). Hệ thống DauThau.Net cho phép doanh nghiệp có thể thực hiện một cuộc đấu thầu trực tuyến ngay sàn với những tính năng ưu việt như:

5.1. Đối với nhà thầu

Tính năng đấu thầu trực tuyến, giúp cho nhà thầu có thể:

 • (1) Xem và Tải HSMT

 • (2) Theo dõi HSMT (dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu) - cảnh báo về email nhà thầu mọi thay đổi liên quan đến thông tin được theo dõi.

 • (3) Làm rõ hồ sơ mời thầu

 • (4) Sửa đổi hồ sơ mời thầu

 • (5) Nộp HSDT, bao gồm:

 • Nộp báo giá đối với TBMT ngắn gọn (chào hàng cạnh tranh)

 • Nộp hồ sơ dự thầu đối với TBMT

 • Nộp hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu liên danh (*)

(*) Riêng với gói thầu mà nhà thầu tham gia là liên danh, hệ thống cho phép thao tác:

 • Tạo liên danh dự thầu

 • Sửa liên danh

 • Xóa hồ sơ liên danh

 • Hiển thị thông tin liên danh

 • (6) Làm rõ HSDT
nộp hồ sơ dự thầu
Hình minh họa: Tính năng Nộp HSDT trên DauThau.Net​​​​​

Click xem hướng dẫn Nộp HSDT trên DauThau.Net

5.2. Đối với bên mời thầu

Tính năng đấu thầu trực tuyến, giúp cho bên mời thầu có thể:

 • (1) Phân quyền quản lý HSMT, bao gồm:

  • Quyền quản lý hồ sơ doanh nghiệp (hồ sơ tổ chức)

  • Quyền quản lý HSMT

  • Quyền sử dụng hồ sơ doanh nghiệp (hồ sơ tổ chức) (**)

(**) Bên mời thầu được sở hữu các quyền sau đây:

 • Quyền đầy đủ (sửa, hủy, xem hồ sơ dự thầu)

 • Quyền hạn chế (xem/ tải hồ sơ dự thầu)

 • (2) Sửa đổi HSMT đã phát hành

 • (3) Mở thầu, bên mời thầu được phép thao tác các tính năng về: 

(3.1) Công bố kết quả mở thầu (qua mạng/không qua mạng cho nhà thầu độc lập/liên danh) với các nội dung: Tên nhà thầu/Người nộp báo giá, Đơn giá đề xuất, Đơn vị tính, Thời gian thực hiện, Bảo lãnh dự thầu, Đính kèm thư bảo lãnh, File đính kèm, Đề xuất giải pháp, Trạng thái, Hủy chào hàng/Gia hạn.

(3.2) Công bố kết quả đấu thầu (Kết quả lựa chọn nhà thầu) với các nội dung: Tên nhà thầu/người trúng thầu, Giá trúng thầu, Đơn vị tính, Thời gian thực hiện, Đính kèm tài liệu.

(3.3) Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải:

 • Ghi chú lý do không chọn được nhà thầu
 • Đăng thông báo mời thầu khác lấy từ thông báo mời thầu
Kết quả trúng thầu
Hình minh họa: Tính năng Công bố kết quả đấu thầu trên DauThau.Net

Click xem hướng dẫn Mở thầuCông bố kết quả đấu thầu trên DauThau.Net

 

III. Chức năng khác và những lợi ích phi tính năng

Một số chức năng khác và lợi ích phi tính năng khi sử dụng hệ thống Mạng đấu thầu dành cho tư nhân - DauThau.Net là:

1. Các lợi ích phi tính năng

 • Bên mời thầu có thể tiếp cận với cộng đồng nhà thầu đang tham gia DauThau.Net (gồm hơn 40.000 nhà thầu với hơn 80.000 người dùng).

 • Được thừa hưởng cơ sở dữ liệu hồ sơ năng lực nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia (Hồ sơ của hơn 100.000 doanh nghiệp và gần 1 triệu gói thầu cùng dữ liệu thầu 10 năm được kết nối).

 • Dữ liệu doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (1,3 triệu DN) & cơ sở dữ liệu về thuế của doanh nghiệp được kết nối vào hệ thống.

 • Hỗ trợ cân bằng tải giúp đáp ứng lượng truy cập lớn.

 • Hỗ trợ CDN để tăng tốc truy cập.

 • Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Gmail, Facebook.

 • Sử dụng hạ tầng gửi email chuyên nghiệp của Amazon (SES) giúp hệ thống vận hành bền bỉ cho dù là 40.000 hay 400.000 nhà thầu tham gia vào hệ thống.

2. Các tính năng an ninh - bảo mật

 • Hỗ trợ bảo mật đăng nhập 2 lớp tất cả tài khoản với ứng dụng Google Authenticator.

 • Mã hóa các mật khẩu lưu trữ trong hệ thống.

 • Tường lửa Admin bảo vệ khu vực bằng mật khẩu và IP.

 • Bộ lọc IP cấm và bộ lọc file cấm giúp ngăn ngừa các nguy cơ biết trước.

 • Dữ liệu gửi qua hệ thống được kiểm duyệt bằng bộ lọc an ninh kép nhằm ngăn chặn các dữ liệu có khả năng tấn công vào hệ thống.

 • Hệ thống có khả năng ngăn chặn, theo dõi và kiểm soát truy cập vào hệ thống của tất cả các máy chủ tìm kiếm như yahoo và google hay bất cứ máy chủ tìm kiếm nào khác nhằm đảm bảo băng thông máy chủ.

 • Hệ thống cho phép theo dõi, ghi nhận các thông số của máy tính truy cập đến site như: Hệ điều hành, Trình duyệt, quốc gia, các liên kết đến site (referer) để từ đó có thể kịp thời ngăn ngừa các nguy cơ tấn công bằng các hình thức như: kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy, chặn IP truy cập…

 • Nhật ký hệ thống sẽ ghi nhận truy cập và thao tác tới cơ sở dữ liệu & tệp tin, dễ dàng phát hiện ra những đăng nhập bất hợp pháp từ lần đăng nhập trước đó.

 • Nâng cấp phần mềm tự động và sửa chữa các lỗi (nếu có).


Với các gói phần mềm cùng với các tính năng ưu việt được ra mắt, Mạng đấu thầu dành cho tư nhân - DauThau.Net hy vọng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của doanh nghiệp trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu tư nhân.

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây