Hướng dẫn đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)

Thứ tư - 13/01/2021 09:32
Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình thao tác trên Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net.

CLICK HERE to view in English

1. Tại sao phải đăng tải Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu?

Sau khi xác định được dự án, để có kế hoạch triển khai thông qua phân chia các phần công việc, tiến độ và các yêu cầu khác để chuẩn bị cho công tác đăng tải, thông báo mời thầu thì bước tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đăng tải là bước trung gian cần thiết phải thực hiện.

2. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Bước 1: Truy cập để đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Để có thể tiến hành quản lý Thông báo mời thầu hệ thống cho phép truy vào trang quản lý cập bằng một trong ba cách:
Cách 1: Từ menu Bên mời thầu => Đăng tải/ Quản lý Kế hoạch (Xem Hình 1.1)

đăng tải khlcnt
Hình 1.1. Khởi tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ menu Bên mời thầu
Cách 2

: Từ menu Thành viên > Q.Lý hồ sơ cá nhân/chuyên gia > Quản lý KHLCNT (Xem Hình 1.2)

vào menu thành viên và chọn quản lý KHLCNT
Hình 1.2. Khởi tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ menu Thành viên
Cách 3

: Từ mục Quản lý dự án > nút chức năng Thêm kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Xem Hình 1.3)

Hình 1.3. Tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ Dự án đã được đăng tải
 • Bước 2: Khai báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi chọn khởi tạo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì hệ thống sẽ hiển thị form khai báo, khi đó sẽ có hai trường hợp khác nhau gồm trường hợp đã có dự án và trường hợp chưa có dự án.
Trường hợp 1: Đối với trường hợp đã có dự án khai báo và công khai trước đó, tại mục Dự án ta chọn đúng dự án mà đã tạo, khi đó hệ thống tự động lấy các thông tin dự án đã khai báo, tại bước khai báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hệ thống chỉ yêu cầu khai báo các thông tin như Hình 2.1
Hình 2 1 Form khai báo KHLCNT đối với dự án đã có
Hình 2.1 Form khai báo KHLCNT đối với dự án đã có
 
Các thông tin cần khai báo như sau:
Trường thông tin Mô tả
Tên kế hoạch Đây là khai báo bắt buộc, tên khai báo do người dùng tự đặt sao cho phù hợp
Ngày phê duyệt Chọn ngày phê duyệt nếu có
Mô tả kế hoạch Viết mô tả
Số quyết định Khai báo nếu có
File đính kèm Upload file nếu có các file thông tin đính kèm

Trường hợp 2:Trường hợp chưa có dự án đã khai báo trước đó, hệ thống cho phép thực hiện khai báo bổ sung dự án với hai lưa chọn:
Lựa chọn 1: Khai báo bổ sung dự án ngay trên form khai báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không cần tạo/công khai dự án
* Cách thực hiện: tại mục Dự án -> chọn Chọn dự án hoặc Thêm mới dự án -> Tiến hành khai báo các thông tin dự án ở ngay phía dưới
Lựa chọn 2: Khai báo bổ sung dự án bằng cách thêm dự án mới, khi đó sẽ hình thành dự án mới trên hệ thống và công khai dự án đó.
* Cách thực hiện: Nhấn chọn nút chức năng Thêm dự án -> hệ thống sẽ gọi form khai báo dự án -> Khai báo dự án và đăng tải như bài viết Hướng dẫn đăng tải dự án

Đối với các thông tin khai báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Hình 2.1 nêu trên.

thêm khlcnt
Hình 2.2. Khai báo kế hoạch trong trường hợp chưa có dự án

 

 • Bước 3: Khai báo gói thầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi khai báo các thông tin chính của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhấn chọn nút Đăng nháp (như hình 2.3) hệ thống sẽ lưu nháp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và bắt đầu yêu cầu khai báo gói thầu, form khai báo gói thầu như sau:
thêm gói thầu
Hình 2.3 Khai báo gói thầu
 
Những nội dung khai báo bắt buộc gồm:
Trường thông tin Mô tả
Tên gói thầu Tên gói thầu do người dùng tự đặt phù hợp với gói thầu dự định mời thầu
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu                Chọn 1 trong 39 lĩnh vực mà chúng tôi đã phân chia
Lưu ý: lĩnh vực lựa chọn nhà thầu cho phép bạn chọn nhiều hơn 1 lĩnh vực cùng lúc. Việc chọn lĩnh vực lĩnh xác sẽ giúp hệ thống tìm kiếm và sàng lọc các nhà thầu tốt hơn cho gói thầu
 
Những nội dung khai báo không bắt buộc gồm:
Trường thông tin Mô tả
Dự toán gói thầu Khai báo dự toán gói thầu hoặc mức kinh phí dự kiến (nếu có)
Nguồn vốn Khai báo nguồn vốn nếu xác định rõ một trong các nguồn vốn, gồm có:
 • Vốn tự có
 • Vốn vay
 • Vốn nhà nước
 • Vốn huy động khác
Hình thức Lựa chọn đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế
Phương thức LCNT Lựa chọn 1 trong 4 phương thức (1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ; 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ).
Loại hợp đồng Lựa chọn 1 trong 5 loại hợp đồng (Trọn gói; Đơn giá cố định; Đơn giá điều chỉnh; Thời gian; Mức thù lao chuyên gia)
Thời gian thực hiện hợp đồng Khai báo thời gian thực hiện hợp đồng (khoảng thời gian hoàn thành gói thầu) theo ngày hoặc theo tháng hoặc theo năm.
 
 • Bước 4: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi đã khai báo các gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chúng ta thấy Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang được lưu trữ dưới dạng Đăng nháp
Hình 2.4. Trạng thái Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 
 • Cách thực hiện: Sử dụng nút Sửa tại khu vực Chức năng (Xem hình 2.4), sau khi xem lại một lần nữa các thông tin của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nếu không cần bổ sung gì ta nhấn nút Đăng công khai (Xem hình 2.5)
Hình 2.5. Đăng công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lên Trên

3. Sửa hoặc xóa/hủy kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sửa kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Bước 1: Tại khu vực Chức năng -> chọn nút Sửa.
Hình 3.1. Sửa kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Bước 2: Tiến hành sửa các thông tin theo nhu cầy và nhấn nút Lưu thay đổi . Đối với mỗi lần sửa đổi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì hệ thống sẽ ghi nhân Mã kế hoạch có thay đổi ở dạng đuôi -0n hoặc -nn
***Lưu ý: Đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang ở trạng thái đăng nháp chúng ta có thể sử dụng chức năng Sửa để sửa nhiều lần mà không làm thay đổi mã số Kế hoạch.

Xóa hoặc hủy kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang ở trạng thái Đăng nháp thì có thể xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống, đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã Đăng công khai thì chỉ có thể Hủy kế hoạch đó đi.
Để xóa hoặc hủy ta sử dụng nút chức năng Xóa (đối với đăng nháp) hoặc hủy (đối với đăng công khai tại khu vực Chức năng, khi thực hiện hủy hệ thống sẽ yêu cầu khai báo Lý do hủy (xem Hình 3.2)
Hình 3.2 Xóa hoặc hủy kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 
Trên đây là bài viết hướng dẫn đăng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Mạng đấu thầu tư nhân đầu tiên của Việt Nam DauThau.Net, trong trường hợp cần hỗ trợ hãy liên lạc ngay với chúng tôi:
Trân trọng cảm ơn!

Tác giả: Vũ Đình Sơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây