Những thông tư cần nắm vững nếu muốn đấu thầu qua mạng

Thứ tư - 09/06/2021 12:13
Đấu thầu qua mạng đang là xu hướng tất yếu của các cuộc đấu thầu, do đó các khung pháp lý cũng cần ra đời kịp thời để điều chỉnh cho hoạt động này. Bài viết hôm nay của DauThau.Net sẽ cung cấp những thông tư hướng dẫn, quy định về đấu thầu qua mạng
Những thông tư cần nắm vững nếu muốn đấu thầu qua mạng
Những thông tư cần nắm vững nếu muốn đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng đối với nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công ở Việt Nam là được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà chúng ta hay gọi tắt là mua sắm công.

Đối với các nguồn vốn hợp pháp khác, đấu thầu qua mạng là hình thức thực hiện đấu thầu thông qua môi trường internet, không cần có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều công cụ để thực hiện đấu thầu qua mạng, tại Việt Nam chúng tôi đang tiên phong xây dựng Mạng đấu thầu tư nhân đâu tiên tại địa chỉ DauThau.Net.

Một số thông tư hiện hành hướng dẫn, quy định về đấu thầu qua mạng

1. Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Đây là một thông tư rất quan trọng, trong đó quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư bao gồm 04 chương và 34 điều như sau:

 • Chương I - Quy định chung

 • Chương II - Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

 • Chương III - Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

 • Chương IV - Tổ chức thực hiện

Điểm đặc biệt là trong Thông tư này ban hành 07 mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng mà chúng tôi đã có bài viết giới thiệu từng mẫu hồ sơ, quý độc giả có thể tra cứu và download tại đây.

2. Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT

Đây là thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư bao gồm 03 chương và 14 điều như sau:

 • Chương I - Quy định chung

 • Chương II - Quy trình đánh giá E-HSDT

 • Chương III - Tổ chức thực hiện

3. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Thông tư ngày quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư bao gồm 06 chương và 31 điều như sau:

 • Chương I - Quy định chung

 • Chương II - Đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu

 • Chương III - Nguồn thu, quản lý, sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

 • Chương IV - Khoản thu từ bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

 • Chương V - Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

 • Chương VI - Tổ chức thực hiện

Trong thông tư này có lưu ý quan trọng là lộ trình áp dụng lựa nhà thầu qua mạng được thực hiện như sau:

1. Năm 2020:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

2. Năm 2021:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Căn cứ trên lộ trinh đó các bên mời thầu, chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện theo.

4. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư gồm 02 điều, trong đó sửa đổi 17 mục/điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. 

Thông tư này cũng ban hành bổ sung Mẫu số 08 Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Quý độc giả có thể download tại đây)

Trên đây chúng tôi đã cung cấp đầy đủ 04 Thông tư hiện hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến các hướng dẫn, quy định đấu thầu qua mạng. Khi tham gia các gói thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia các bạn cần nắm vững các nội dung quy định trong các thông tư trên, trường hợp sử dụng vốn khác các bên hoàn toàn có thể lựa chọn việc đăng tải và đấu thầu theo các hình thức khác nhau, đặc biệt Mạng đấu thầu tư nhân DauThau.Net cung cấp nền tảng đấu thầu mở hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân có thể tham gia mời thầu, dự thầu trên hệ thống của chúng tôi.

Nếu cần thêm hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Phone icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây