DauThau.Net hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia, cơ sở dữ liệu nhà thầu và bên mời thầu - thông tin hiển thị hợp nhất trên cùng hệ thống

Thứ tư - 09/06/2021 11:56
Ngày 29/04/2021, DauThau.Net đã cho ra mắt phiên bản Open Beta 1 với nhiều nâng cấp quan trọng. Đặc biệt là tính năng cho phép mọi doanh nghiệp tại Việt Nam làm thủ tục xác thực hồ sơ doanh nghiệp của mình dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời kết nối cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Quốc gia và cơ sở dữ liệu nhà thầu, bên mời thầu.
DauThau.Net hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc gia, cơ sở dữ liệu nhà thầu và bên mời thầu - thông tin hiển thị hợp nhất trên cùng hệ thống

Thông tin doanh nghiệp được kết nối từ nhiều cơ sở dữ liệu Quốc gia giúp người dùng có được thông tin đầy đủ nhất

DauThau.Net đã kết nối thành công dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp và dữ liệu nhà thầu, bên mời thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia vào hệ thống, từ phiên bản này, khi người dùng xem thông tin chi tiết một doanh nghiệp sẽ đồng thời thấy nhiều nguồn thông tin đã được xác thực và kiểm chứng về doanh nghiệp đó. Cụ thể, trang thông tin chi tiết sẽ hiển thị từng nguồn thông tin theo từng tab, trong đó:

  • Tab Hồ sơ doanh nghiệp: Là thông tin hồ sơ mà doanh nghiệp gửi lên hệ thống của DauThau.Net.

  • Tab Hồ sơ đăng ký kinh doanh: Là thông tin của doanh nghiệp được kết nối với Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp.

  • Tab Hồ sơ Nhà thầu trên MSC: Là thông tin của doanh nghiệp khi đăng ký làm nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

  • Tab Hồ sơ Bên mời thầu trên MSC: Là thông tin của doanh nghiệp khi đăng ký làm bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Tính năng này giúp cho người dùng khi tìm kiếm và tìm hiểu về một doanh nghiệp bất kỳ sẽ có nhiều thông tin để đối chiếu hơn, đảm bảo độ chính xác và tính cập nhật của thông tin. 

Trên thực tế, doanh nghiệp sẽ đưa thông tin của mình lên rất nhiều hệ thống khác nhau, nhưng khi họ có thay đổi thì lại thường chỉ sửa đổi ở một số hệ thống mà thôi. Đã có trường hợp một nhà thầu thay đổi địa chỉ cơ quan và số điện thoại, nhưng họ chỉ cập nhật trên Cổng thông tin Quốc gia mà quên cập nhật ở Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, điều này khiến người dùng có thể tìm thấy thông tin đã lỗi thời và không làm việc được với doanh nghiệp cần tìm. Với tính năng mới của DauThau.Net, tình trạng trên sẽ không còn vì người dùng có thể xem được thông tin của một doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau, dễ dàng đối chiếu và nắm bắt thông tin! 

Ví dụ: Khi xem trang thông tin chi tiết của Công ty Cổ phần Liên Doanh Globetech Châu Á (hình 1), chúng ta sẽ thấy có 3 tab là nguồn thông tin khác nhau bao gồm Hồ sơ doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký kinh doanh và Hồ sơ trên Mua Sắm Công.

DauThau Net Hồ sơ doanh nghiệp
Hình 1: Xem thông tin của doanh nghiệp bất kỳ trên DauThau.Net 

Ví dụ: Khi xem trang thông tin chi tiết của Công ty cổ phần Hoàng Gia - Intercontinental (hình 2), chúng ta sẽ thấy có 2 tab gồm 2 nguồn thông tin khác nhau là Hồ sơ doanh nghiệp và Hồ sơ đăng ký kinh doanh

pasted image 0
Hình 2: Xem thông tin của doanh nghiệp bất kỳ trên DauThau.Net 

Lưu ý: Số lượng cơ sở dữ liệu được kết nối là rất lớn nên hệ thống cần thời gian để cập nhật đầy đủ nhất. Dự kiến việc kết nối dữ liệu này sẽ hoàn tất trước ngày 20/4/2021. Thời điểm hiện tại sẽ có doanh nghiệp có đủ các tab và cũng có doanh nghiệp chưa có đủ các tab trên. 

Mọi doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ năng lực doanh nghiệp một cách nhanh chóng 

Ngoài việc tạo mới và xác thực hồ sơ doanh nghiệp thủ công như phiên bản trước (xem hướng dẫn tại đây), giờ đây các doanh nghiệp có thể xác thực hồ sơ rất nhanh nhờ vào việc tích hợp dữ liệu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhờ đó, chúng ta không cần điền thủ công các thông tin doanh nghiệp hoặc phải lục lại các tài liệu cũ khi tạo mới hồ sơ, mà chỉ cần tìm kiếm hồ sơ sẵn có trên hệ thống về doanh nghiệp của bạn, sau đó xác nhận là chủ sở hữu.

Để xác thực hồ sơ cho doanh nghiệp, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm hồ sơ doanh nghiệp trên DauThau.Net
Truy cập vào menu Danh bạ ở địa chỉ https://dauthau.net/vi/dn/, gõ tên hoặc mã số doanh nghiệp tại ô tìm kiếm (nên tìm kiếm bằng mã số doanh nghiệp sẽ chính xác nhất) rồi click vào doanh nghiệp cần xác thực (Hình 3).

Tìm kiếm hồ sơ doanh nghiệp
Hình 3: Tìm kiếm hồ sơ doanh nghiệp trên DauThau.Net
Bước 2: Xác nhận là chủ sở hữu và gửi yêu cầu xác thực. 
Sau khi đã tìm được doanh nghiệp mình, bạn bấm xác nhận là chủ sở hữu như hình 4. 
xác nhận chủ sở hữu doanh nghiệp
Hình 4: Xác nhận là chủ sở hữu doanh nghiệp
Sau đó giao diện chuyển sang hình 5, thông tin của doanh nghiệp được hệ thống tự động cập nhật thành từ dữ liệu có sẵn trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bạn chỉ cần kiểm tra lại hồ sơ xem đã chính xác hay chưa, bổ sung hoặc tùy chỉnh lại thông tin doanh nghiệp (nếu cần) rồi bấm vào ô thêm mới ở cuối trang để lưu lại. 
Tạo mới hồ sơ doanh nghiệp trên DauThau.Net
Hình 5: Hồ sơ doanh nghiệp được tự động cập nhật từ dữ liệu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Gửi yêu cầu và kiểm tra thông tin xác thực hồ sơ
Bạn tải lên file Scan giấy đăng ký kinh doanh, có thể ghi chú lại (nếu cần) để nhân viên quản trị lưu ý trong quá trình xác thực hồ sơ của bạn, sau đó bạn bấm gửi hồ sơ xác thực. Nhân viên quản trị hồ sơ sẽ nhanh chóng kiểm tra tính chính xác và duyệt hồ sơ để doanh nghiệp bạn bắt đầu đăng tải thông tin dự án, thông báo mời thầu...

Gửi hồ sơ xác thực
Hình 6: Gửi hồ sơ doanh nghiệp cần xác thực.
Sau khi gửi yêu cầu xác thực, bạn có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ xem đã được xác thực hay chưa bằng cách xem tại phần quản lý hồ sơ doanh nghiệp (hình 7). Để xem, chỉnh sửa hoặc gửi lại thông tin hồ sơ, bạn bấm vào trạng thái chờ xác thực. Để kiểm tra lịch sử xác thực hồ sơ, bạn bấm vào biểu tượng hình đồng hồ ở cột Thao tác
Kiểm tra trạng thái hồ sơ cần xác thực
Hình 7: Kiểm tra trạng thái hồ sơ cần xác thực.

Lưu ý: Nhiều tài khoản có thể cùng gửi yêu cầu xác nhận cho 1 hồ sơ và một tài khoản có thể quản lý, sở hữu nhiều hồ sơ doanh nghiệp.

Nhiều tài khoản có thể cùng quản lý một hồ sơ doanh nghiệp

Để đảm bảo sự chính xác trong việc quản lý hồ sơ doanh nghiệp, DauThau.Net đã phân cấp bậc của những tài khoản quản lý trong mỗi hồ sơ. Một hồ sơ doanh nghiệp sẽ chỉ có một chủ sở hữu, thường là tài khoản của chủ doanh nghiệp, cùng với đó là nhiều tài khoản quản lý thấp hơn. 

Thông thường tài khoản gửi xác thực hồ sơ doanh nghiệp đầu tiên sẽ mặc định là chủ sở hữu của hồ sơ đó, chủ sở hữu có thể cấp quyền quản lý hoặc chuyển quyền chủ sở hữu cho tài khoản khác ở giao diện quản lý hồ sơ doanh nghiệp (Xem tại bài viết Hướng dẫn phân quyền quản lý và sử dụng hồ sơ doanh nghiệp).

Ở phiên bản Open Beta 1 này, DauThau.Net đã bổ sung thêm nút Đề nghị cấp quyền quản lý dành cho những tài khoản quản lý cấp thấp để có thể chủ động tìm hồ sơ doanh nghiệp của mình và gửi đề nghị cấp quyền một cách tiện lợi hơn.

 
Dauthau net xác nhận chủ sở hữu doanh nghiệp
Hình 8: Nhiều tài khoản có thể cùng quản lý một hồ sơ doanh nghiệp

Tính năng Liên kết chéo thông tin 

Tính năng này cho phép người có quyền sở hữu doanh nghiệp đã xác thực (hoặc trả phí) trên dauthau.net có thể bật/ tắt chức năng liên kết liên kết Hồ sơ doanh nghiệp với "Hồ sơ nhà thầu trên MSC". Việc bật tắt cũng sẽ có hiệu lực đối với cả hồ sơ nhà thầu trên DauThau.info và ngược lại (tắt liên kết doanh nghiệp từ dauthau.info sang dauthau.net).

Trên đây là những điểm nổi bật của phiên bản Open Beta 1, theo lộ trình thì cuối tháng 4 này phiên bản Open Beta 2 sẽ ra mắt và cho phép người dùng đấu thầu trực tuyến. Đây cũng là một trong những tính năng mà nhiều doanh nghiệp rất mong đợi. Chi tiết về lộ trình phát triển của DauThau.Net chúng ta có thể xem tại đây:

https://dauthau.net/vi/about/lo-trinh-phat-trien.html  

Trong thời điểm này, DauThau.Net vẫn đang miễn hoàn toàn phí xác thực đối với hồ sơ các nhân/ chuyên gia, ngoài ra còn ưu đãi lớn đối với các dịch vụ nhận và đăng tải thông tin thầu. Các doanh nghiệp hãy tận dụng cơ hội này để có thể sử dụng những tính năng mới nhất của DauThau.Net với mức giá rẻ nhất, quý khách có thể xem tại đây: https://dauthau.net/vi/banggia/bang-gia-chung.html

Nếu cần thêm hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi qua Hotline: 0904.634.288 hoặc Email: [email protected] để được tư vấn!

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
 
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả các trang thuộc Hệ sinh thái Đấu Thầu, bao gồm DauThau.info, DauGia.Net và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Bạn muốn DauThau.Net hỗ trợ các tính năng gì?
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây