Yêu cầu hệ thống của DauThau.Net

Đây là các yêu cầu về thiết bị và hạ tầng để có thể sử dụng DauThau.Net & các chỉ dẫn để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc không thể sử dụng phần mềm
DauThau.Net là mạng đấu thầu dành cho tư nhân. Mạng đấu thầu này là một hệ thống hiện đại bao gồm nhiều thành phần, trong đó có:
- Phần mềm chạy trên máy chủ, tương tác với các nhà thầu, bên mời thầu qua email và giao diện web.
- Website cho nhà thầu & bên mời thầu/ chủ đầu tư tương tác với nhau.

Để sử dụng phần mềm bắt buộc các nhà thầu phải có 1 địa chỉ email và thỏa mãn các điều kiện sau:
- Email phải còn dung lượng trống để nhận thông tin thầu.
- Email không chặn hòm thư [email protected], không bị đánh dấu spam.

Để biết hòm thư của bạn không chặn thư từ [email protected] thì cách đơn giản nhất là bạn tự đăng ký tài khoản trên dauthau.net (nếu chưa có tài khoản), khi đó bạn sẽ nhận được 1 email yêu cầu xác nhận hòm thư và kích hoạt tài khoản. Nếu nhận được email này thì tức là hòm thư của bạn có thể nhận email từ DauThau.net.
- Nếu không tìm thấy email, bạn nên kiểm tra hòm thư spam, nếu thư trong hòm thư spam thì bạn đánh dấu "Không phải thư spam".
- Để chắc chắn hơn, bạn nên thêm địa chỉ email [email protected] vào danh bạ, Gmail sẽ không đánh dấu spam cho các email có trong danh bạ.
Để có thể tương tác với phần mềm & sử dụng các tính năng khác trên hệ thống website, bắt buộc bạn phải có thiết bị truy cập được website của phần mềm ở địa chỉ www.dauthau.net. Đây là một website sử dụng công nghệ hiện đại, bạn có thể truy cập bằng các thiết bị đáp ứng các yêu cầu sau:
- Thiết bị có khả năng truy cập internet như Smartphone, PC, Tablet, Laptop... 
- Thiết bị phải sử dụng một trong các hệ điều hành hiện đại như Windows (8.1, 10), Ubuntu (16 trở lên), Fedora (27 trở lên), Android (6 trở lên)
- Thiết bị cần được cài đặt một trong các trình duyệt hiện đại như Google Chrome (73 trở lên), Edge (44 trở lên), FireFox (66 trở lên), Opera (58 trở lên), Internet Explorer (11 trở lên).

Vì phần mềm sử dụng SSL mã hóa dữ liệu trên đường truyền cho nên nó không hỗ trợ các loại thiết bị và trình duyệt quá cũ (không đảm bảo an ninh). Hệ thống đã ghi nhận không hỗ trợ các hệ điều hành quá cũ, ví dụ Windows XP và Android 3.0 trở về trước. Mặc dù việc không liệt kê ở đây thì không có nghĩa là trình duyệt và hệ điều hành không được hỗ trợ. Tuy nhiên để sử dụng các nhà thầu nên chú ý chọn hệ điều hành và trình duyệt phiên bản mới để được hỗ trợ tốt.

Chi tiết các trình duyệt và hệ điều hành mà phần mềm DauThau.Net hiện đang hỗ trợ có ở đây: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=dauthau.net

  Reader Comments

Search Bids
Click for advanced search
Voting
What features do you want Dauthau.Net support?
Welcome
Hello,
You are not logged in, please login to use all member functions.

You can use your account at DauThau. info to login on DauThau. Net and vice versa!

If you do not have a member account, please register.

This takes only 5 minutes and is completely free! Your account can be used in all our systems, including DauThau.info and DauThau.Net

Phone icon
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second