Result of contractor selection

Bidding package name Investor H/TO WINNING BID
20:58:49 21/08/2023

0314077719CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM

14:14:11 27/07/2023

0107381679CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN PHÂN PHỐI

11:15:35 17/05/2023

3500753423CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

16:02:51 21/04/2023

0109354310CÔNG TY TNHH JHM VIỆT HÀN

09:56:28 14/04/2023

0106457438CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VÀ SỰ KIỆN THUẬN AN - ASCEND TRAVEL AND MEDIA

15:23:12 03/04/2023

0311124791CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MHP

15:49:35 01/04/2023

0109679622CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN PMG

15:45:00 08/03/2023

Cancel bid: Đã lựa chọn nhà thầu qua hồ sơ offline. Tổng chi phí tạm tính (724 thiết bị): 5.429.276.000đ (bao gồm VAT)

14:15:32 29/11/2022

0304728591CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THI CÔNG SƠN BẰNG VIỄN

11:58:57 18/10/2022

3703078703CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẶNG GIA

14:13:56 01/06/2022

Cancel bid: Nhà thầu không giao xe được trong tháng 5, giá giao xe trong tháng 6 vượt quá giá gói thầu

10:27:34 16/05/2022

0401929039CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ SẮC MÀU VIỆT

10:27:28 16/05/2022

0401915170CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG FUTU

09:03:51 23/06/2021

Cancel bid: Giá tham dự thầu các nhà thầu vượt xa dự toán thực hiện

Welcome
Hello,
You are not logged in, please login to use all member functions.

You can use your account at DauThau. info to login on DauThau. Net and vice versa!

If you do not have a member account, please register.

This takes only 5 minutes and is completely free! Your account can be used in all our systems, including DauThau.info and DauThau.Net

Voting
What features do you want Dauthau.Net support?
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second